Regler for turpostene

UtegruppaTURPOSTER - Regler for premiering


VIKTIG BESKJED FØR DERE SKRIVER I TURBØKENE:

Hvis dere ønsker at turene deres skal registreres:

- Notér i høyremargen på turbøkene antall turer du har besøkt posten,

og skriv navnet ditt tydelig.

- Hvis du har besøkt alle 13 postene, notér det PÅ BAKERSTE PERM i boka på den siste posten du besøker.

 

Regler for premiering

Trimåret : fra 1. mai til 30. aplri

Barn : inntil fylte 13 år barn skrive alder og gå selv.

Premier: Kopper med postens navn og årstall


Voksne: 

Den med flest turer pr post, minimum 10 ganger til samme post, premieres. 


Barn: 

Barnet med flest turer pr post, minimum 5 ganger til samme post, premieres.


OBS! Hvis noen har gått like mange turer til samme post,

blir det trekning om premien. 


Besøker du alle 13 postene én gang, premieres du også.


Premien deles ut på 17. mai-arrangementet i Stoksund, og premielister henges opp på Coop Stokkøy og Joker Revsnes.


Vi ønsker dere mange gode turopplevelser, men husk å gi beskjed til noen hvor du går.


GOD TUR!


Med hilsen Utegruppa

 Utegruppa består av:


Leder:         Richars Hammer

Sekretær:    Frida Bjerkan

Meldemmer: Magne Eide og

                   Laila Storborg