Stoksund Sommerfestival

Sportsklubben Stoksund


Artistene i år er:

PLATINA


Festivalstyret:


Bjørn Hosen

Stein Gabrielsen

Alf Håkon Skjærvik


Linn Rosø og Nina Edvardsen ansvar for artister under festival

9. - 11. JULI 2020

DDE

DUGNAD

Sommerfestivalen arrangeres av Sportsklubben Stoksund og Stokkøy Samfunnshus.


Vi er avhengig av frivillige som stiller opp til dugnad, dette er gøy, sosialt og man opplever arrangementet fra en annen siden enn "kun" som gjest.


Vil DU hjelpe ta

kontakt med:

Bjørn  - 906 83 556

Linn  - 930 28 066


En stor takk til våre sponsorer!

For mer informasjon, se vår facebookside.


Sportsklubbenstoksund.no © 2012 • Privacy Policy • Terms Of Use