Turposter

Post 1- Harbak

Avstand fra vei

1 km/ ca 15 min. Parkering ved naustene ytterst på Harbak


Terreng

Slak vei

Beliggenhet

Posten står på påle på venstre side langs veien.

:)

Stokken, hutigruta, beitende sauer/hester

Koordinater


Post 3 - Venæs-støtta

Avstand til vei

Underkant av 1km/ca 30 min. Parker ved siden av veien rett før ankomst østenden av Salbuvikvannet

Terreng

Følg kjerreveienfordi enden av vannet. Skilt til høyre viser hvor stien tar av. Noe vått i begynnelsen av løypa, skog før toppen. Tydelig sti merket med plastbånd og hvite piler. Jevn stigning hele veien opp

Beliggenhet

Posten står i krattet få meter før støtte

:)

Sandstrand ved vannet. Venæs-støtta, utsikt mot Stokken og Harbakfjellet.

Koordinater


Post 2 - Legdafjellet

Avstand fra vei

Ca 1,3 km/ ca 30 min

Beliggenhet

Posten står på ei furu  i første treklynga etter varden

Terreng

Stien går over det brakklagte jordet på andre siden av oppkjørelsen til byggefeltet i Herfjord. Følg stien til venstre langs skogholtet til du kommer til informsjonstavlen. Stien følger skog og berg oppover. Sti og varder fører til toppen

:)

Utsikt til Lines, Stokkøy, Herfjord og Halten

Koordinater


Post 4 - Lavatnet

Avstand fra vei

Ca 3 km/ ca 50 min. parkering på høyre side av veien rett før Salbuvikvatne

Terreng

Følg kjerreveien forbi enden av vannet. lett kupert med endel våte partier/myr.

Beliggenhet

Ved ankomst vannet, fortsett på stien langs vannet. Posten henger på ei furu.

:)

Telt og bålplass, bademuligheter

Koordinater


Post 6 - Lonvatne

Avstand til vei

2 km/ ca 45 min. Parkering ved Stokksund Oppvekstsenter

Terreng

Følg grusveien over brua ved skolen til veien tar av til høyre ettr ca 1 km. følg veien oppover. Grusvei med bratt stigning etterhvert.

Beliggenhet

Posten henger på ei furu på høyre side rett før du når demningen.

:)

Gå eller løp, varm blir man uansett på denne turen. ta med håndkle og ta en dukkert!

Koordinat


Post 7 - Kulturstien Lines

Avstand fra vei

NB! Bompenger kr 50,-

Ca 1,4 km/ca 30 min fra parkering ved Sørgårdsvågen

Terreng

Kultursti med slak stigning gjennom skog og berg.

Beliggenhet

Posten er på det høyeste punktet på Kultustien. For lengre tur med utsikt, fortsett opp til toppen av Linesfjellet (totalt 2,74 km)

:)

Utsikt mot Grøttingen og Stemmafjellet

Koordinater


Post 8- Nyphogget

Avstand til vei

Ca 2,4 km / 50 min fra krysset ved sandtaket i hosen, Stokkøy

Terreng

Kryss veien og følg privatvei til skogstien som starter ved rødlig stein på høyre side i skogholtet. Flatt og litt myrete ca 800 m til skilt Nyphogget/Iverhallen. Vardt sti på berg og plaststrimler. Litt stigning mellom steiner opp mot hula.

Beliggenehet

Posten står på berget på venstre siden inne i hula.

:)

Grillsted med utskt. (Ta med vann til slukking)

Koordinater


Post 9 - Iverhallen

Avstand fra vei

Ca 1,4 km/30 min fra krysset ved sandtaket i Hosen, Stokkøy

Terreng

Kryss veien og følg privatvei til skogstien som starter ved rødlig stein på høyre side. Flat og litt myrete 800 m til skilt Nyphogget/Iverhallen. Følg berget oppover til stien dukker opp igjen.

Beliggenhet

Posten er under berghammeren-

:)

Utsikt utover frohavet. Grillsted med rist. (Ta med vann til slukking)

Koordianter
Turposter i Sportsklubben Stoksund


Stoksundsområdet består av mange flotte turopplevelser. Vi i klubben har noen turer hvor vi legger ut en bok og man kan få premie.

Mer info om reglene ligger her.


OVERSIKTSKART OVER TURENE SER DU VED Å TRYKKE HER

Her har du oversikt over alle turene våre:

Post 10 - Paddelåra

Avstand til vei

Ca 2,5 km/ca 1 time. Parkering Kromhaugen, Stokkøy

Terreng

Kryss veien og følg gammelveien oppover til skiltene Stigfjellet/Paddelåra. Kort etter posten Stigfjellet, går stien ned en liten bergtrapp før den fortsetter vestover mot paddelåra. Den er merket med både blå og røde merker.

Beliggenhet

Posten henger på varden oppe på berget øst for tjønna Paddelåra

:)

Utsikt mot bl.a. Harbak, Gjæsingen, Hosenøyan og Almeningen

Koordinater


Post 12 - Kammen

Avstand fra vei

Ca 0.9 km/ca 20 min

Terreng

Parkering på parkeingsplassen ved innkjøring til gamle Stokkøy skole (ikke benytt busslomme på motsatt side). Gå opp veien mot Øvre Harsvik. Stien starter i høyresvingen ved privat garasje. Stien går hovedsaklig på berg, men et par steder kan det være vått.

Beliggenhet

Posten står ved trappa ved masta

:)

Utsikt over bl.a. Stoksundet, Lysøysundet og Kopparen

Koordinater


Post 11 - Stigfjellet

Avstand fra vei

Ca 0,9 km/ ca 30 min. Parkering Kromhaugen, Stokkøy


Terreng

Gå opp gamle Sundaveien. Skogsvei og bratt sti på berg


Beliggenhet

Posten står på vardenpå samme sti som går til Paddelåra


:)

Her er det utsikt mot Harsvika og Revsnes


KooridnaterPost 13 - Vassheia

Avstand fra vei

Ca 1 km/ ca 20 min

Terreng

Skilt mot "Vassheia" på høyre side rett før du ankommer Trøa, Stokkøya. Parkering langs veien på venstre side. Stien går oppover gjennom skogen et lite stykke, før den går over på berg. Godt vardet. Etter ca 650 m når stien tjønna. Gå på venstre side av tjønna og fortsett bortover til den borteste varden.

Beliggenhet

Posten står på varden

:)

Flott utsikt over Linesbrua, Halten og Hosen

Koordinater


Post 5 ØYHOLMEN

Info

Utegruppa venter på avklaring mht valg av ny sti og parkeringsmuligheter og når dette er avklart, vil et bli lagt ut kart.

Terreng

Slak og familievennlig tur

Beliggenhet

Posten er ved infotavle på ruinenOversiktskart over øyene:

Vi oppfordrer alle til å vise hensyn når de ferdes i naturen og på privat eiendom.


God tur!!

Oversiktskart over fastlandet: