Breddeidrett


 Fyskisk aktivitet og glede gjenkjenner våre kvelder :)Vi er innom mange idretter blandt annet; badmington, innebandy, klatring, turn, håndball, kanonball og andre forskjellige leker og aktiviteter.
Breddeidretten har tatt pause foreløpig, breddeidrett for barnehagebarn møtes hver søndag, følg med på facebooksiden.

Leder:

Gøril Dønheim-Nilsen, Alf Håkon Skjærvik og Laila Lien
Medlemskontingent:

Enkeltmedlemsskap: 100,- pr pers

Treningsavg. for 1 aktivitet: 500,-

Treningsavg. for aktivitet 2 og 3: 250,- pr. aktivitet 


Kontonummer: 4345 45 51894