Ute

Utegruppa

NB! Oppdaterte regler for registrering og premiering av turpostene, Se på linken til høyre. Blir også oppdatert i postkassene.


 Utegruppa består av:


Leder:         Richars Hammer

Meldemmer: Magne Eide, Arne Blix og Laila Storborg
Tur til Lavatne 24. juni 2017

HERFJORDVATNET:


Vi har et stupetårn i Herfjordvatnet.

Vis forsiktighet når dere er der.

All bruk er på eget ansvar. 


Ta med søppel tilbake, hold orden og naturen ren.

En stor del av utegruppa sin oppgave er å følge opp alle turposter klubben har.

Ved å trykke her finner du kart og info til alle turpostene!

Sportsklubbenstoksund.no © 2012 • Privacy Policy • Terms Of Use