Ute

Sportsklubben Stoksund

 

Utegruppa

NB! Oppdaterte regler for registrering og premiering av turpostene, Se på linken til høyre. Blir også oppdatert i postkassene.

Tur til Lavatne 24. juni 2017

 

Utegruppa består av:

 

Leder: Richars Hammer

Sekretær: Frida Bjerkan

Meldemmer: Magne Eide og

Laila Storborg

 

 

 

HERFJORDVATNET:

 

Vi har et stupetårn i Herfjordvatnet.

Vis forsiktighet når dere er der.

All bruk er på eget ansvar. 

 

Ta med søppel tilbake, hold orden og naturen ren.

En stor del av utegruppa sin oppgave er å følge opp alle turposter klubben har.

Ved å trykke her finner du kart og info til alle turpostene!

Sportsklubbenstoksund.no © 2012 • Privacy Policy • Terms Of Use